Tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000:Yêu cầu với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

Các bạn đã biết rằng vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề nhức nhối trong các nước phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ( International Organization For Standardization), ban hành bộ tiêu chuẩn ISO về Hệ thống Quản lý An toàn vệ sinh […]