nội dung của iso 17025
Tiêu chuẩn ISO 17025

ISO 17025 là gì? 14 lợi ích của tiêu chuẩn này với tổ chức, doanh nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 17025 là gì?

ISO/IEC 17025 là bộ tiêu chuẩn chính được các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn sử dụng. Lúc đầu nó được biết đến với tên gọi ISO/IEC Guide 25, ISO/IEC 17025 ban đầu được ban hành bởi Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa vào năm 1999 và được sửa đổi vào năm 2005, phiên bản mới nhất được ban hành năm 2017.

iso 17025 là gì

ISO 17025 được phát triển nhằm mục đích công nhận các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn về khả năng và lĩnh vực thẩm quyền của họ. Tất cả các phép đo lường và quyết định đưa ra đều dựa trên sự tính toán, ý kiến và các nên dựa trên các phép đo, ý kiến ​​và khuyến nghị chính xác, có thể lặp lại, có thể kiểm chứng, hiệu quả về chi phí, kịp thời và đáng tin cậy.

ISO 17025 giúp đảm bảo điều này diễn ra trong lần đầu tiên, mọi thời điểm và đúng thời gian.

Bộ tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức thực hiện các thử nghiệm và hiệu chuẩn. Chúng có thể bao gồm: các phòng thí nghiệm bên thứ nhất, bên thứ hai, bên thứ ba cũng như các phòng thí nghiệm khi việc thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn là một phần trong quá trình kiểm tra và chứng nhận sản phẩm.

iso 17025 là gì

ISO/IEC 17025: 2017 được áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm bất kể số lượng nhân sự hay phạm vi thử nghiệm và/hoặc hoạt động hiệu chuẩn. Khi một phòng thí nghiệm không thực hiện một hoặc nhiều hoạt động thuộc tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017, ví dụ như lấy mẫu, thiết kế và phát triển các phương pháp mới, v.v… thì các yêu cầu của các điều khoản đó sẽ không được áp dụng.

Tiêu chuẩn quốc tế này ra đời như là kết quả của những kinh nghiệm đã đúc kết được trong việc thực hiện bộ tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 25 và EN 45001, cả hai hiện giờ đều được thay thế. Nó bao gồm tất cả các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu họ muốn chứng minh rằng họ vận hành một hệ thống chất lượng, có năng lực kỹ thuật và có thể tạo ra kết quả hợp lệ về mặt kỹ thuật.

Các cơ quan kiểm định công nhận năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn nên sử dụng tiêu chuẩn quốc tế này làm cơ sở cho việc công nhận của mình. Khoản 4 quy định các yêu cầu đối với Quản lý âm thanh và khoản 5 quy định các yêu cầu về năng lực kỹ thuật đối với loại thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn mà phòng thí nghiệm đảm nhận.

ISO/IEC 17025: 2017 được các phòng thí nghiệm sử dụng để phát triển hệ thống quản lý của mình cho các hoạt động chất lượng, hành chính và kỹ thuật. Khách hàng của phòng thí nghiệm, cơ quan quản lý và cơ quan công nhận cũng có thể sử dụng nó trong việc xác nhận hoặc công nhận năng lực của các phòng thí nghiệm.

iso 17025 là gì

Nội dung của ISO/IEC 17025

nội dung của iso 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bao gồm năm yếu tố là: Phạm vi, Tham chiếu quy chuẩn, Điều khoản và định nghĩa, Yêu cầu quản lý và yêu cầu kỹ thuật. Hai phần chính trong ISO/IEC 17025 là Yêu cầu quản lý và Yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu quản lý chủ yếu liên quan đến hoạt động và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật bao gồm các yếu tố quyết định tính chính xác và độ tin cậy của các xét nghiệm và hiệu chuẩn được thực hiện trong phòng thí nghiệm.

Các phòng thí nghiệm áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 để tạo ra một hệ thống chất lượng nhằm cải thiện năng lực của mình để luôn đưa ra được các kết quả có giá trị. Nó cũng là cơ sở để được Tổ chức Kiểm định công nhận. Vì tiêu chuẩn dựa trên năng lực, công nhận chỉ đơn giản là sự công nhận chính thức về việc thể hiện năng lực đó.

Lợi ích của doanh nghiệp khi được chứng nhận & ứng dụng tiêu chuẩn ISO 17025

lợi ích của iso 17025

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp có sở hữu phòng thí nghiệm ( Lab ) thì việc được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 1725:2017 mới nhất mới nhất luôn có những lợi ích to lớn. Nhất là trong bối cảnh trong lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn thì yêu cầu của Quốc tế đó là kết quả công bố thử nghiệm, hiệu chuẩn phải kèm theo “Một chứng nhận, chứng thư được chấp nhận trên toàn cầu”.

Đây cũng là ý nghĩa thể hiện vai trò của hoạt động công nhận trong việc giảm thiểu các hàng rào kĩ thuật trong thương mại; tránh việc thử nghiệm/chứng nhận lặp lại, tiết kiệm thời gian và chi phí; xác lập uy tín của các phòng thử nghiệm /hiệu chuẩn đối với các khách hàng của doanh nghiệp ( bao gồm cả khách hàng trực tiếp và gián tiếp)

Sau đây sẽ là 14 lợi ích mà các tổ chức, doanh nghiệp đạt được khi ứng dụng tiêu chuẩn ISO 17025:

 • Tiếp cận hệ thống một cách hợp lý để có thể kiểm soát được tất cả quy trình cũng như xác định tất cả các khâu và nguyên liệu đi kèm một cách rõ ràng.
 • Đạt được sự công nhận quốc tế về năng lực kỹ thuật của doanh nghiệp để có được sự tin tưởng của khách hàng và các bên liên quan. Đồng thời mở ra cánh cửa cho thị trường mới cho cả trong nước lẫn quốc tế.
 • Gia tăng khả năng nhận thức cho nhân viên để nâng cao chất lượng, giảm thiểu các khuyết điểm trên sản phẩm, phế liệu, lỗi làm lại cũng như dịch vụ.
 • Tạo ra hình ảnh một doanh nghiệp tốt hơn trong mắt các nhà quản lý, khách hàng, nhân viên nói riêng và toàn xã hội nói chung.
 • Nâng cao tiềm năng kinh doanh nhờ sự tự tin cũng như thỏa mãn được mọi nhu cầu của khách hàng.
 • Tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc nhờ giảm thiểu hoặc cắt bỏ nhu cầu kiểm tra lại sản phẩm.
 • Kiểm soát các hoạt động trong phòng thí nghiệm và phản hồi lại với nhóm các phòng thí nghiệm để xem Hệ thống Đảm bảo Chất lượng có ổn định và đủ năng lực kỹ thuật hay không.
 • Kiểm soát sự thay đổi của các phương pháp trong phòng thí nghiệm.
 • Tăng niềm tin vào việc Thử nghiệm/Hiệu chuẩn dữ liệu với cán bộ thực hiện công việc.
 • Hiệu lực và sự phù hợp của các phương pháp thử nghiệm.
 • Truy nguyên nguồn gốc của các phép đo và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia.
 • Sự phù hợp, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị thử nghiệm & môi trường thử nghiệm.
 • Lấy mẫu, xử lý và vận chuyển các vật phẩm thử nghiệm
 • Đảm bảo chất lượng dữ liệu thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Những lợi ích thiết thực của việc cải tiến chất lượng về mặt kỹ thuật cũng như quản lý này được nhìn thấy hàng ngày trong các phòng thí nghiệm. Nó xác định và giải quyết nhanh hơn các vấn đề liên quan đến thiết bị, phương pháp, nhân sự, làm tăng sự hài lòng của khách hàng, đáp ứng những yêu cầu về mặt chất lượng của nhóm khách hàng đặc thù và tăng hiệu quả kinh doanh tổng thể của phòng thì nghiệm.

Những điều trên chính là kết quả khi một doanh nghiệp đáp ứng được bộ tiêu chuẩn ISO 17025.

Lời kết,

Hy vọng sau khi đọc hết bài viết này của Xaydungiso.com bạn đã có cái nhìn rõ nét hơn về bộ tiêu chuẩn ISO 17025 và lợi ích mà nó đem về cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm và hội chuẩn để có thể nâng cao vị thế cũng như hiệu quả kinh doanh cho tổ chức của mình.

Luan Pham
Tôi là Luan Pham - đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc triển khai và ứng dụng các hệ thống quản lý chất lượng cho hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *