nội dung của iso 17025
Tiêu chuẩn ISO 17025

ISO 17025 là gì? 14 lợi ích của tiêu chuẩn này với tổ chức, doanh nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 17025 là gì? ISO/IEC 17025 là bộ tiêu chuẩn chính được các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn sử dụng. Lúc đầu nó được biết đến với tên gọi ISO/IEC Guide 25, ISO/IEC 17025 ban đầu được ban hành bởi Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa vào năm 1999 và […]