Tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn ISO 22000:Yêu cầu với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

Các bạn đã biết rằng vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là vấn đề nhức nhối trong các nước phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ( International Organization For Standardization), ban hành bộ tiêu chuẩn ISO về Hệ thống Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000 ( được xây dựng bới các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về ngành công nghệ thực phẩm.

Hệ thống này phù hợp với mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức mà có tham gia vào chuỗi thực phẩm ( Food chain ) và muốn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm an toàn.

Nhận biết được tầm quan trọng về mối nguy của An toàn thực phẩm, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 176 ( Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn/Tổng cục Đo lường và Đảm bảo Chất lượng đề nghị/Bộ Khoa học và Công nghệ công bố )  đã ban hành ấn phẩm TCVN ISO 22000:2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2005, và tiêu chuẩn này đang ngày càng được hưởng ứng bởi các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt.

Hiện nay, ISO 22000 phiên bản mới nhất 2018 đã được ban hành và đã có những cải tiến so với bản 2005. Các bạn có thể xem thêm chi tiết tại bài viết này

ISO 22000 có 4 yêu cầu quan trọng đã được thừa nhận chung nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cả chuỗi thực phẩm cho tới thời điểm tiêu thụ cuối cùng dưới đây:

 • Trao đổi thông tin tác nghiệp ( Interactive Communication )
 • Quản lý hệ thống ( System Management )
 • Các chương trình tiên quyết ( Prerequitesite Programmes )
 • Các nguyên tắc xây dựng HACCP ( HACCP Principles )

Ở bài viết này xaydungiso.com sẽ giới thiệu cho các độc giả cả 4 nội dung trên. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu dưới đây nhé!

Chứng nhận iso 22000 ở đâu?

Nếu bạn và tổ chức đang cần một địa chỉ uy tín và nhiều kinh nghiệm triển khai tiêu chuẩn ISO 22000 thì có thể cân nhắc tới KNACert – đơn vị được văn phòng công nhận chất lượng (BoA) Bộ Khoa Học & Công Nghệ công nhận đủ năng lực cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý.

Để tham khảo rõ hơn, quý độc giả có thể đọc tại link sau: Chứng nhận ISO 22000 cho doanh nghiệp & tổ chức.

PHẦN I : Trao đổi thông tin tác nghiệp ( Interactive Communication )

Nói đơn giản “Trao đổi thông tin tác nghiệp” đó là hình thành nên một yêu cầu, cam kết chung về an toàn thực phẩm mà các bên từ Nhà cung cấp, nhà sản xuất, các cơ quan luật pháp và chế định cho đến tay người tiêu dùng cuối cùng tương tác và thống nhất về sản phẩm an toàn.

Việc trao đổi thông tin với khách hàng và người cung ứng là yếu tố thiết yếu để đảm bảo nhận biết, xác định và kiểm soát được tất cả các mối nguy hại về an toàn thực phẩm tại từng bước trong chuỗi thực phẩm.

Trao đổi thông tin với bên ngoài ( External Communication ):

Nhằm đảm bảo sẵn có đầy đủ thông tin về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm, tổ chức phải thiết lập, áp dụng và duy trì các cách thức hiệu quả để trao đổi thông tin với:

 • Nhà cung ứng và nhà thầu.
 • Khách hàng, người tiêu dùng, đặc biệt là thông tin về sản phẩm (bao gồm các chỉ dẫn liên quan đến mục đích sử dụng dự kiến, yêu cầu bảo quản cụ thể và, nếu thích hợp, thời hạn sử dụng), các yêu cầu, hợp đồng hoặc đơn hàng bao gồm cả các sửa đổi và thông tin phản hồi của khách hàng kể cả khiếu nại của khách hàng.
 • Cơ quan luật pháp và chế định
 • Các tổ chức khác có tác động đến hoặc sẽ bị ảnh hưởng bởi, tính hiệu lực hoặc việc cập nhật của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
trao đổi thông tin trong chuỗi thực phẩm
Hệ thống trao đổi thông tin trong chuỗi thực phẩm

Trao đổi thông tin nội bộ ( Internal Communication )

Tổ chức phải thiết lập, áp dụng và duy trì các cách thức hiệu quả để trao đổi thông tin với các thành viên về vấn đề có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

Nhằm duy trì tính hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, tổ chức phải đảm bảo rằng nhóm an toàn vệ sinh thực phẩm được thông báo một cách kịp thời các thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố sau đây:

 • Sản phẩm hoặc sản phẩm mới
 • Nguyên liệu thô, thành phần, dịch vụ
 • Hệ thống và thiết bị sản xuất
 • Cơ ngơi sản xuất, vị trí đặt thiết bị, môi trường xung quanh
 • Chương trình làm sạch và vệ sinh
 • Hệ thống bao gói, bảo quản và phân phối
 • Trình độ năng lực của con người và/hoặc sự phân bổ trách nhiệm và quyền hạn
 • Các yêu cầu về luật định và chế định
 • Hiểu biết về các mối nguy hại liên quan đến an toàn thực phẩm và các biện pháp kiểm soát
 • Các yêu cầu của khách hàng, ngành và các yêu cầu khác mà tổ chức theo dõi
 • Các yêu cầu liên quan của các bên quan tâm bên ngoài
 • Các khiếu nại chỉ ra mối nguy hại về an toàn thực phẩm đi liền với sản phẩm
 • Các điều kiện khác có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm

PHẦN II: Quản lý hệ thống

Sự tham gia và cam kết của lãnh đạo (Engagement and Commitment of Leader)

Lãnh đạo cao nhất phải cung cấp bằng chứng về cam kết xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống bằng cách:

 • Chứng tỏ vấn đề an toàn thực phẩm được hỗ trợ bởi các mục tiêu kinh doanh của tổ chức
 • Truyền đạt để toàn bộ tổ chức biết về tầm quan trọng của việc thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này, các yêu cầu về luật định và chế định cũng như các yêu cầu của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm,
 • Thiết lập chính sách an toàn thực phẩm
 • Tiến hành các xem xét của lãnh đạo
 • Đảm bảo tính sẵn có của nguồn lực

Trách nhiệm và quyền hạn của lãnh đạo là phải xác định và thông báo cho tổ chức về trách nhiệm và quyền hạn nhằm đảm bảo việc hoạt động và duy trì hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mọi cá nhân phải có trách nhiệm báo cáo các vấn đề về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm cho (những) người được chỉ định, người được chỉ đinh phải có trách nhiệm và quyền hạn nhất định đối với việc triển khai lập hồ sơ về các hoạt động đó

Lãnh đạo cao nhất phải xem xét hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của tổ chức ở các giai đoạn được hoạch định để đảm bảo sự phù hợp, thích đáng và tính hiệu lực được duy trì liên tục.

Xem xét này phải bao gồm việc đánh giá các cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi hẹ thống quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm cả chính sách về an toàn thực phẩm.

Hồ sơ về các xem xét của lãnh đạo phải được duy trì. Yếu tố của việc xem xét, chúng ta cần quan tấm đến chính là đầu vào và đầu ra, đầu vào nghĩa là thông tin về:

 • Hành động thực hiện từ hoạt động xem xét của lãnh đạo trước đó
 • Phần tích kết quả các hoạt động kiểm tra xác nhận
 • Các trường hợp thay đổi có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm
 • Tình huống khẩn cấp, rủi ro
 • Xem xét hoạt động trao đổi thông tin, cả thông tin phản hồi của khách hàng
 • Đánh gia hoặc kiểm tra bên ngoài

Đầu ra của việc xem xét đó chính là các quyết định và hành động của lãnh đạo sau khi xem xét các thông tin đầu vào:

 • Sự đảm bảo về an toàn thực phẩm
 • Việc cải tiến tính hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Nhu cầu về nguồn lực
 • Các xem xét về chính sách an toàn thực phẩm của tổ chwucs và các mục tiêu liên quan.

Muốn quản lý được hệ thống ATVSTP ( An toàn vệ sinh thực phẩm) thì tổ chức trước hết phải quản lý được các nguồn lực sẫn có của chính mình, phải lúc nào cũng nâng cao tinh thần sẵn sàng chuẩn bị, cung cấp đầy đủ những nguồn lực cần thiết để xây dựng, quản lý hệ thống:

 1. Nguồn nhân lực (Human Resources) cần phải có:

 • Năng lực
 • Kiến thức
 • Kỹ năng
 • Được đào tạo
 • Kinh nghiệm

Tổ chức phải:

 • Xác đinh các năng lực cần thiết đối với các cá nhân mà hoạt động của họ có ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm
 • Tổ chức đào tạo hoặc thực hiện hoạt động khác nhằm đảm bảo các cá nhân có năng lực cần thiết
 • Đảm bảo các cá nhân chịu trách nhiệm đối với việc theo dõi, khắc phục và hành động khắc phục của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đều được đào tạo
 • Đảm bảo các cá nhân nhận thức được sự liên quan và tầm quan trọng của các hoạt động riêng lẻ của cá nhân trong việc đóng góp và an toàn thực phẩm

2. Cơ sở hạ tầng (Infrastructure)

3. Môi trường làm việc (Working Environment)

PHẦN III: Các chương trình tiên quyết (Prerequitesite Programmes)

Các Chương trình tiên quyết (PRPs) được xác định rằng việc sử dụng phân tích mối nguy hại làm yếu tố thiết yêu để kiểm soát khả năng tạo ra mối nguy hại về an toàn thực phẩm cho sản phẩm và hoặc nhiễm bẩn hoặc sự gia tăng các mối nguy hại về an toàn thực phẩm trong các sản phẩm hoặc trong môi trường chế biến.

Các chương trình tiên quyết cần phải phụ thuộc và phân đoạn của chuỗi thực phẩm mà tổ chức hoạt động và loại hình của tổ chức.Ví dụ như: Thực hành nông nghiệp tốt (VietGap, GlobalGap), Thực hành thú y tốt (GVP), Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành vệ sinh tốt (GHP), Thực hành chế tạo tốt (GPP), …

Các chương trình tiên quyết phải:

 1. Thích hợp với nhu cầu của tổ chức về mặt an toàn thực phẩm
 2. Thích hợp với qui mô và loại hình hoạt động cũng như tính chất của sản phẩm được sản xuất và/hoặc sử dụng
 3. Được áp dụng trên toàn bộ hệ thống sản xuất, làm chương trình áp dụng chung hoặc là chương trình áp dụng cho một sản phẩm hoặc dây chuyền hoạt động cụ thể
 4. Được nhóm an toàn thực phẩm phê duyệt

Tổ chức cũng phải xác định các yêu cầu về luật định và chế định có liên quan đến vấn đề nêu trên.

Thiết lập các chương trình hoạt động tiên quyết (PRPs):

Phải lập thành văn bản các chương trình hoạt động tiên quyết và mỗi chương trình phải có các thông tin sau:

 1. Các mối nguy hại về an toàn thực phẩm mà chương trình kiểm soát
 2. Các biện pháp kiểm soát
 3. Các quy trình theo dõi chứng tỏ rằng các chương trình tiên quyết (PRP) đã được thực hiên
 4. Khắc phục và hành động khắc phục cần thực hiện nếu việc theo dõi cho thấy là chương trình hoạt động tiên quyết không được kiểm soát
 5. Trách nhiệm và quyền hạn
 6. Các hồ sơ theo dõi
chương trình tiên quyết trong ISO 22000
Các chương trình tiên quyết là một yêu cầu quan trọng trong việc triển khai ISO 22000 tại doanh nghiệp

PHẦN IV: Các nguyên tắc xây dựng HACCP (HACCP Principles)

ISO 22000 sẽ kết hợp chặt chẽ các nguyên tắc của HACCP và bao quát các tiêu chuẩn then chốt được xây dựng bởi rất nhiều các nghiệp đoàn bán lẻ thực phẩm toàn cầu cùng với sự tham gia của những chuyên gia trong ngành thực phẩm.

Vì vây, chúng ta cùng tìm hiểu qua về các nguyên tắc xây dựng HACCP ở phần dưới đây.

Trình tự áp dụng HACCP bao gồm 12 bước trong đó 7 bước cuối là 7 nguyên tắc của HACCP

 1. Thành lập nhóm HACCP (Assemble the HACCP team)
 2. Ghi chép, thuyết minh về thực phẩm (tính an toàn, thời hạn sử dụng, bao gói, hình thức phân phối) (Describe the food and its distributiton)
 3. Xác nhận phương pháp sử dụng thực phẩm (Describe the intended use and consumers of the food)
 4. Vạch sơ đồ trình tự chế biến thực phẩm (Develop a flow diagram which describes the process)
 5. Kiểm tra tại nhà máy trình tự chế biến thực phẩm (Verify the flow diagram)
 6. Qui tắc 1: Nhận diện mối nguy (Conduct a hazard analysis)
 7. Qui tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP: Critical Control Point) (Determine critical control points)
 8. Qui tắc 3: Xác định giới tới hạn cho mỗi CCP (Establish critical limits)
 9. Qui tắc 4: Thiết lập thủ tục giám sát CCP (Establish monitoring procedures)
 10. Qui tắc 5: Thiết lập kế hoạch hành động khắc phục khí giới hạn tới hạn bị phá vỡ. (Establish corrective actions)
 11. Qui tắc 6: Xây dựng thủ tục thẩm tra hệ thống HACCP (Establish verification procedures)
 12. Qui tắc 7: Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ HACCP (Establish record-keeping and documentation procedures)
quy trình thiết lập haccp 7 nguyên tắc
7 nguyên tắc HACCP

Lời Kết

Như vậy, trên đây là 4 phần quan trọng nhất của tiêu chuẩn ISO 22000 khi áp dụng vào trong tổ chức doanh nghiệp. Xaydungiso.com hy vọng quan  bài viết này đã cung cấp những kiến thức bổ ích và cái nhìn tổng quan về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các độc giả và doanh nghiệp quan tâm

Luan Pham
Tôi là Luan Pham - đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc triển khai và ứng dụng các hệ thống quản lý chất lượng cho hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *