Tiêu chuẩn BSCI

BSCI là gì? Lợi ích của chúng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Công ty bạn đang là một đối tác kinh doanh sản xuất, cung ứng sản phẩm cho một hoặc nhiều doanh nghiệp có tham gia BSCI!?  bài viết này  của xaydungiso chúng tôi  sẽ cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp một cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn BSCI và những gì công ty bạn mong đợi từ  việc được  cùng tham gia vào tiêu chuẩn này bởi khách hàng.

BSCI là gì?

Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) là: Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 do Hiệp hội Ngoại thương (FTA) đề xướng. Với mục đích thiết lập diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Nền tảng cốt lõi  là 11 quy tắc của bộ quy tắc ứng xử BSCI  về lao động mà công ty tham gia BSCI cam kết từng bước thực hiện trong chuỗi cung ứng của họ.

Tuân thủ trách nhiệm xã hội là điều cần phải làm trong kinh doanh

Như đã đề cập ở trên, BSCI là một sáng kiến định hướng kinh doanh cho các công ty cam kết trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng của họ, bất kể quy mô, lĩnh vực hay ngành nghề. BSCI cung cấp cho các công ty một Quy tắc Ứng xử chung và một hệ thống toàn diện – với phiên bản mới nhất là BSCI 2.0 – nhằm tạo điều kiện làm việc tốt hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với  tiêu chuẩn BSCI thì các đơn vị tham gia tin rằng việc tuân thủ các quy định của địa phương và các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội chủ chốt do các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đưa ra là cơ hội rất tốt cho các công ty thương mại  cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Đây  là một điều rất  quan trọng để các công ty giảm thiểu rủi ro và bảo vệ danh tiếng. Ngoài ra, nó tối đa hóa hiệu quả bằng cách giảm chi phí, nâng cao năng suất và tăng cường quản lý chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại sao việc tham gia vào tiêu chuẩn BSCI lại là cơ hội tốt cho doanh nghiệp?

BSCI có hơn 1.500 công ty, tổ chức tham gia  bao gồm các nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu và  các thương hiệu  nổi tiếng quốc tế. Và các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ dệt may, giày dép, thiết bị điện tử.

Vì vậy, việc tham gia vào tiêu chuẩn  BSCI không  những giảm thiểu những vi phạm trong việc tuân thủ trách nhiệm xã hội  mà còn cho phép hồ sơ của nhà sản xuất được tiếp cận với  hàng trăm công ty mua hàng, các nhà bán lẻ và hơn thế nữa đó là tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp lên rất nhiều, vì việc đánh giá tuân thủ BSCI đã được quốc tế công nhận.

bộ quy tắc ứng xử của tiêu chuẩn BSCI
Việc tuân thủ bộ quy tắc ứng xử trong đánh giá BSCI giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Hệ thống BSCI 2.0: Đánh giá trách nhiệm xã hội của  doanh nghiệp

Với hệ thống BSCI 2.0, các tổ chức tham gia nhằm mục đích tạo lập và phát triển trách nhiệm xã hội trong suốt chuỗi cung ứng của họ. Điều đó có nghĩa là họ cam kết tham gia và trao quyền cho các đối tác kinh doanh quan trọng của họ để có thể đạt được mức độ hiệu quả  trong việc đảm bảo trách nhiệm  xã hội. Mục tiêu cuối cùng là để các đối tác kinh doanh có thể đạt được  sự cải thiện  trách nhiệm xã hội của họ một cách độc lập. Trong số những trách nhiệm   đưa ra thông qua Bộ quy tắc ứng xử của BSCI  thì những điều sau đây là quan trọng nhất:

  • Phát triển hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội:  Các tổ chức, doanh nghiệp nên phát triển một bộ các quy trình có hệ thống để phân tích, kiểm soát và giảm sự khác biệt với Quy tắc ứng xử BSCI
  • Xây dựng cơ chế khiếu nại vững chắc: Đây là điều cần thiết để thu hút người lao động và các bên liên quan ở địa phương và tiếp nhận, theo dõi, giải quyết và giao tiếp một cách có hệ thống về bất kỳ mối quan tâm nào của họ có thể đối  với nơi làm việc.
  • Lập bản đồ chuỗi cung ứng của bạn: ưu tiên đối tác kinh doanh quan trọng nhất và các yêu cầu theo tầng của tiêu chuẩn BSCI cho họ.
  • Xây dựng kế hoạch khắc phục sau khi đánh giá BSCI: Cần bao gồm một đánh giá nguyên nhân gốc rễ khi phát hiện ra sự không nhất quán với Bộ quy tắc ứng xử BSCI

Vậy doanh nghiệp sẽ phải chuẩn bị những  gì trong việc đánh giá BSCI?

Trách nhiệm của ban quản lý:

Thông báo cho các nhà cung ứng về nội dung của bộ quy tắc ứng xử BSCI

Thành lập một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty để phụ trách các vấn đề liên quan đến bộ quy tắc ứng xử BSCI

Bổ nhiệm một hoặc nhiều nhân viên trong ban quản lý để phụ trách triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử BSCI

Kiểm tra, giám sát sự tuân thủ bộ quy tắc ứng xử BSCI của công ty và triển khai thực hiện các thay đổi cần thiết tại các đơn vị, cơ sở sản xuất của công ty.

Ý thức người lao động:

Tuyên bố sự ủng hộ của ban quản lý đối với các nguyên tắc quy định trong bộ quy tắc ứng xử BSCI với toàn thể người lao động và hướng dẫn cho người lao động của mình và của các nhà thầu phụ về nội dung của bộ quy tắc ứng xử BSCI.

Công ty phải dịch toàn bộ bộ quy tắc ứng xử BSCI và treo/ dán tại những nơi nổi bật trong nhà máy. Người lao động cũng phải được phổ biến bằng lời về các thông tin liên quan đến bộ quy tắc ứng xử BSCI bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được.

Đào tạo, huấn luyện người lao động thường xuyên về an toàn trong môi trường làm việc và về tác động của các hoạt động của họ đối với xã hội và môi trường.

Lưu trữ hồ sơ:

Lưu trữ hồ sơ về tên tuổi, thời gian làm việc và lương bổng chi trả cho toàn bộ người lao động và đảm bảo các hồ sơ, giấy tờ này luôn sẵn có để trình cho các chuyên gia kiểm tra của BSCI khi họ yêu cầu.

Lập hồ sơ, lưu trữ về các vị trí hay khu vực có nguyên vật liệu nguy hiểm, hóa chất độc hại và các mối nguy tiềm ẩn khác

Kiểm tra, giám sát và bảo dưỡng các thiết bị bảo hộ an toàn của máy móc và nguyên vật liệu.

Cập nhật tài liệu, hồ sơ về các yêu cầu và luật định liên quan.

Khiếu nại và hành động khắc phục:

Bổ nhiệm một nhân viên phụ trách xử lý các đơn thư khiếu nại các vấn đề lien quan đến BSCI

Lập hồ sơ và tiến hành điều tra nội dung các đơn thư khiếu nại do người lao động hoặc do bên thứ 3 gửi liên quan đến BSCI và sau khi điều tra cần phải thông tin lại bản chất của vấn đề có thật hay không và các biện pháp khắc phục cần thiết để giải quyết vấn đề đó.

Tạo điều kiện và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết.

Không sa thải hay áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật khác chống lại người lao động đã có hành động cung cấp thông tin liên quan đến việc tuân thủ quy tắc ứng xử BSCI

Các nhà cung ứng và thầu phụ:

Xem xét các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và tuân thủ bộ quy tắc ứng xử BSCI như một điều kiện cần để ký kết hợp đồng với nhà cung ứng.

Yêu cầu các nhà cung ứng báo cáo thường xuyên về việc tiến hành triển khai bộ quy tắc ứng xử BSCI

Kiểm tra, giám sát:

Cung cấp cho các thành viên của BSCI tất cả những thông tin liên quan đến hoạt động và tất cả các địa điểm sản xuất của họ

Cho phép các đợt kiểm tra tất cả các nhà máy, cơ sở sản xuất hàng hóa của họ và tất cả các nhà thầu phụ vào bất kỳ thời điểm nào dù có báo trước hay không báo trước – được tiến hành bởi tổ chức đại diện cho các thành viên của BSCI.

Luan Pham
Tôi là Luan Pham - đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc triển khai và ứng dụng các hệ thống quản lý chất lượng cho hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *