Hệ thống Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000 – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm (P2)

Ở phần trước xaydungiso đã giới thiệu cho các độc giả về tầm quan trọng về mối nguy của An toàn thực phẩm và tổng quan về ISO 22000. Với việc Tổng cục Đo lường và Đảm bảo Chất lượng đề nghị/Bộ Khoa học và Công nghệ công bố  đã ban hành ấn phẩm TCVN ISO 22000:2007 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2005, trong đó có 4 yêu cầu quan trọng mà chúng tôi đã đề cập tới trong bài trước. Tại bài viết này, xaydungiso sẽ phân tích 2 yêu cầu còn lại đó là:

Các chương trình tiên quyết ( Prerequitesite Programmes ) & Các nguyên tắc xây dựng HACCP ( HACCP Principles )

Xem thêm: Hệ thống Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000 – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm (P1)

PHẦN III: Các chương trình tiên quyết (Prerequitesite Programmes)

Các Chương trình tiên quyết (PRPs) được xác định rằng việc sử dụng phân tích mối nguy hại làm yếu tố thiết yêu để kiểm soát khả năng tạo ra mối nguy hại về an toàn thực phẩm cho sản phẩm và hoặc nhiễm bẩn hoặc sự gia tăng các mối nguy hại về an toàn thực phẩm trong các sản phẩm hoặc trong môi trường chế biến.

Các chương trình tiên quyết cần phải phụ thuộc và phân đoạn của chuỗi thực phẩm mà tổ chức hoạt động và loại hình của tổ chức.Ví dụ như: Thực hành nông nghiệp tốt (VietGap, GlobalGap), Thực hành thú y tốt (GVP), Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành vệ sinh tốt (GHP), Thực hành chế tạo tốt (GPP), …

Các chương trình tiên quyết phải:

 1. Thích hợp với nhu cầu của tổ chức về mặt an toàn thực phẩm
 2. Thích hợp với qui mô và loại hình hoạt động cũng như tính chất của sản phẩm được sản xuất và/hoặc sử dụng
 3. Được áp dụng trên toàn bộ hệ thống sản xuất, làm chương trình áp dụng chung hoặc là chương trình áp dụng cho một sản phẩm hoặc dây chuyền hoạt động cụ thể
 4. Được nhóm an toàn thực phẩm phê duyệt

Tổ chức cũng phải xác định các yêu cầu về luật định và chế định có liên quan đến vấn đề nêu trên.

Thiết lập các chương trình hoạt động tiên quyết (PRPs):

Phải lập thành văn bản các chương trình hoạt động tiên quyết và mỗi chương trình phải có các thông tin sau:

 1. Các mối nguy hại về an toàn thực phẩm mà chương trình kiểm soát
 2. Các biện pháp kiểm soát
 3. Các quy trình theo dõi chứng tỏ rằng các chương trình tiên quyết (PRP) đã được thực hiên
 4. Khắc phục và hành động khắc phục cần thực hiện nếu việc theo dõi cho thấy là chương trình hoạt động tiên quyết không được kiểm soát
 5. Trách nhiệm và quyền hạn
 6. Các hồ sơ theo dõi

Các chương trình tiên quyết là một yêu cầu quan trọng trong việc chứng nhận ISO 22000 tại doanh nghiệp

PHẦN IV: Các nguyên tắc xây dựng HACCP (HACCP Principles)

Trình tự áp dụng HACCP bao gồm 12 bước trong đó 7 bước cuối là 7 nguyên tắc của HACCP

 1. Thành lập nhóm HACCP (Assemble the HACCP team)
 2. Ghi chép, thuyết minh về thực phẩm (tính an toàn, thời hạn sử dụng, bao gói, hình thức phân phối) (Describe the food and its distributiton)
 3. Xác nhận phương pháp sử dụng thực phẩm (Describe the intended use and consumers of the food)
 4. Vạch sơ đồ trình tự chế biến thực phẩm (Develop a flow diagram which describes the process)
 5. Kiểm tra tại nhà máy trình tự chế biến thực phẩm (Verify the flow diagram)
 6. Qui tắc 1: Nhận diện mối nguy (Conduct a hazard analysis)
 7. Qui tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP: Critical Control Point) (Determine critical control points)
 8. Qui tắc 3: Xác định giới tới hạn cho mỗi CCP (Establish critical limits)
 9. Qui tắc 4: Thiết lập thủ tục giám sát CCP (Establish monitoring procedures)
 10. Qui tắc 5: Thiết lập kế hoạch hành động khắc phục khí giới hạn tới hạn bị phá vỡ. (Establish corrective actions)
 11. Qui tắc 6: Xây dựng thủ tục thẩm tra hệ thống HACCP (Establish verification procedures)
 12. Qui tắc 7: Thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ HACCP (Establish record-keeping and documentation procedures)

Muốn áp dụng trình tự HACCP được suôn sẻ và phù hợp các doanh nghiệp nên tìm công ty tư vấn HACCP uy tín và kinh nghiệm

Như vậy, trên đây là 4 phần quan trọng nhất của tiêu chuẩn ISO 22000 khi áp dụng vào trong tổ chức doanh nghiệp. Xaydungiso.com hy vọng quan 2 bài viết này đã cung cấp những kiến thức bổ ích và cái nhìn tổng quan về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các độc giả và doanh nghiệp quan tâm.

Xaydungiso.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *